Home / Intervencije / Prometna Rudanovac 19

Prometna nezgoda, zabijanje osobnog automobila u zemlju pored ceste