JVP

Pl. Jezera

Natječaj za zamjenika zapovjednika!

Povratak

logN.pngTekst natječaja:

Na temelju članka 21. stavak 6. i članka 30. stavak 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), članka 8. stavak 2 točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te Odluke, Klasa: 023-05/19-01/02, UrBroj: 2125/11-08-19-4 od 23. svibnja 2019.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pl. JezeraOsim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
 • - viša stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno dodiplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
 • - tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove;
 • - nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti;
 • - položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • - najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • - poznavanje rada na PC-u;
 • - dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
 • - kratak životopis;
 • - domovnicu;
 • - diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • - uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove;
 • - uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak;
 • - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • - potvrdu o traženom iskustvu;
 • - dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
Trg svetog Jurja 4,
53230 Korenica,
s naznakom „za natječaj“, u roku 8 dana od dana objave natječaja. (Natječaj objevljen u "Narodnim novinama" 29.svibnja 2019.godine)
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆEPovratak

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                                  Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

 Ime:

 Email:

 Ovdje upišite poruku: