JVP

Pl. Jezera

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA!

Povratak

logN.png


Zakonska obveza!

Temeljem članka 12. stavak 5. i 6. Zakona o proračunu i članka 27. Pravilnika o izvještavanju u proračunskom računovodstvu Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera objavljuje Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.godine:

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica   ovdje;
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS  ovdje;
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obrazac RAS-funkcijski   ovdje;
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P-VRIO  ovdje
 • Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2018.godine - Obrazac BIL  ovdje i
 • Izvještaj o obvezama - Obveze ovdje
 • Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera za 2018. godinu u excel formatu ovdje

Financijska izvješća za protekle godine možete vidjeti kako slijedi:

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica   ovdje;
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS  ovdje;
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obrazac RAS-funkcijski   ovdje;
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P-VRIO  ovdje
 • Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2017.godine - Obrazac BIL  ovdje i
 • Izvještaj o obvezama - Obveze ovdje
 • Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera za 2017. godinu u excel formatu ovdje

Financijska izvješća za protekle godine možete vidjeti kako slijedi:

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica   ovdje;
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS  ovdje;
  Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obrazac RAS-funkcijski   ovdje;
  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P-VRIO  ovdje
  Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2015.godine - Obrazac BIL  ovdje i
  Izvještaj o obvezama - Obveze ovdje

  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica   ovdje;
  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS  ovdje;
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obrazac RAS-funkcijski   ovdje;
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P-VRIO  ovdje
  • Bilanca, stanje na dan 31. prosinca 2016.godine - Obrazac BIL  ovdje i
  • Izvještaj o obvezama - Obveze ovdje  Povratak

  Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

  Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                                      Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

   Ime:

   Email:

   Ovdje upišite poruku: