JVP

Pl. Jezera

Veliki požar na rubu nacionalnog parka!

Povratak

vaganac_arapd1_1.jpgU najvećem ovogodišnjem požaru na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera spašene sve kuće i gospodarski objekti!

Zbog lijepog i suhog vremena pojačana aktivnost spaljivanja korova, a zbog toga i pojava izuzetno velikog broja požara ovih dana na području općine Plitvička Jezera od kojih su neki i posebno zahtjevni.

Tako je i jučer, 28. veljače u 17 sati i 25 minuta Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera dobila dojavu o požaru suhe trave u Vagancu koji se na kraju pokazao kao stvarno velik jer je bio zahvatio nekoliko stotina hektara površine.

Po dolasku na mjesto intervencije ekipa koja je prva upućena na požar obilazi opožareno područje, koje je jednom linijom fronte dolazilo k cesti D-1, Grabovac - Ličko Petrovo selo, i ugrožavalo promet zadimljavanjem, policijske patrole su već regulirale promet, drugom linijom se približavalo iza kuća duž cijeloga Gornjeg Vaganca i ugrožavalo kuće, gospodarske objekte i voćnjake, kao i trećom linijom koja se približavala Arapovom Dolu.

Površina zahvaćena požarom je već bila u stotinama hektara. Vatrogasci su odmah od Centra zatražili pomoć u ljudstvu i tehnici koju su ubrzo i dobili te su se svi koncentrirali na obranu kuća, gospodarskih objekata i voćnjaka.

Požar su uspjeli lokalizirati u 20 sati i 50 minuta, a pogasiti i svi se vratiti u bazu do 1 sat i 35 minuta.

Ukupno je u ovom požaru izgorjela površina od oko 1700 x 1800 metara, odnosno više od 300 hektara livade i pašnjaka, a u gašenju je sudjelovalo 15 vatrogasaca sa pet vozila i to devet pripadnika JVP Pl. Jezera sa četiri vozila i šest pripadnika DVD Plitvička Jezera sa jednim vozilom.

p>Nekoliko slika sa požara u Vagancu i Arapovom Dolu možete pogledati u slijedećoj galeriji:a kako je bilo na požaru možete vidjeti iz nekoliko sljedećih video snimaka:

i i

i

iPovratak

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                                  Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

 Ime:

 Email:

 Ovdje upišite poruku: